Homeopati Hakkında

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843)
S.Hahnemann, 10 Nisan 1755’de, Saksonya’ nın Meissen kentinde dünyaya gelir. Hahnemann’ın doğuştan gelen, fene ve dile olan olağanüstü yeteneği onun alın yazısının değiştirmiştir.

1775’te tıp eğitimi almak için Leipzig’e gelir. Geçimini tıp ve kimya eserlerinin çevirisini yaparak, öğrencilere yabancı dil dersleri vererek sağlar. Aldığı tıp eğitiminin, teorik bilgilere dayalı olması, uygulamalı tıp sanatına olan aşkı nedeniyle tatmin edici değildi. Bu sebeble 1777‘de uygulamalı tıp eğitimi almak için Viyana’ya geçti.

Eğitimine devam ederken İmparatoriçe Maria Theresa’nın özel doktoru ve başhekimi ile birlikte Baron Joseph Quarin ile çalıştı. Rastlantı sonucu karşılaştığı Transilvanya valisi Bruckenthal kontu yanında iki yıl özel doktorluk yaptı ve kütüphanede yöneticilik görevi aldı.

Kütüphanede çalışırken J.P.Rhumelius’un ‘’ Medicana Spagyrica’’ kitabını okur. Bu kitapta ilk defa benzerlik yasası ile karşılaşır. Ayrıca eski Mısır’ın Neo-Platonik, Hermetik ve Simya geleneklerini içeren kaynakları okuduğunda herşeyin bir bütünden geldiğini anlar. Edindiği bilgileri birleştirerek üzerinde düşünmeye başlar.

 

1779’da ‘’ A Dissertation on the Causesand Treatment of Cramps’’ (Spazm hastalıkları nedenleri ve tedavisi üzerine düşünceler) adlı doktora tezini vererek Erlangen tıp okulundan mezun olur.
Tez çalışmaları sırasında ‘’hypnosis’’ ve ‘’anımal magnetism’’ üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Franz Anton Mesmer’in metodu ile ilgilenmiştir.

 

1800 lerin başında Hahnemann, tıp eğitimi sonrası doktorluk pratiğinde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle giriştiği araştırmalar sonucunda homeopatiyi keşfederek isim babası olmuştur.
Hahnemann doktorluğu bıraktı ve hayatını tıbbi çeviriler yaparak sürdürmeye başladı. Çocuklarından birinin ciddi olarak hastalanması ama tıbben elinden bir şey gelmemesi ise hayal kırıklığını arttırdı.
İskoç profesör W. Cullen’in “ Materia Medika Dersleri ” çevirisini yaparken oradaki tekrarlayan sıtma ateşi tedavisini “kinin” in damar büzücü ve acı tat özelliklerinin sağladığını iddia etmesi Hahnemann’a mantıklı gelmedi çünkü eşdeğer acılıkta olan başka çözeltiler de vardı. Gözü kara bir deney yaparak ilacı kendinde denedi. Bu sağlıklı bir insanda yapılan ilk ilaç denemesiydi. Kinin ilacı kendisinde sıtma bulgularının aynısını oluşturdu. Hahnemann bu deneyden kininin tedavi edici özelliğinin acı tattan değil sağlıklı insanda sıtma belirtilerinin benzerini oluşturabilmesinden kaynaklandığı sonucunu çıkardı.
Bu deneyden sonra Hahneman ciddi bir ilaç test programına girişti. 1843 de 88 yaşında öldüğünde 99 çözeltinin “proving” i tamamlanmıştı. Yüzyılın sonuna kadar ise 600 den fazla ilaç homeopati literatüre eklenmişti.

200 yıl önce Almanya’da geliştirilen ve uygulanan tamamlayıcı tıp içinde yer alan homeopati, bütünsel bir tedavi sistemidir.Homeopatinin temel prensibi benzerler yasasıdır. Latince ‘’ similia similibus curentur’’ ‘’benzer benzeri tedavi eder’’ anlamına gelir. Bu prensip, bir hastalığın, sağlıklı bir kimsede benzer belirtiler yaratan bir madde ile tedavi edilebileceğini belirtir.Homeopat , yunanca benzer anlamına gelen’’ homeo’’ ve hastalık ya da ıstırap çekmek anlamına gelen ‘’pathos’’ tan gelir. Homeopati küçük dozda çok seyreltik maddelerle vücudun kendini iyileştirme kabiliyetini teşvik etmeye çalışır. Bu terapötik yöntem alman hekim Samuel Christian Hahnemann tarafından 18. Yüzyılın sonunda geliştirilmiştir. Hahnemann iki ana prensibi açıkça belirtmiştir.1.İzleri Hipokrat’a kadar sürebilen benzerler yasası, yaygın bir sıtma tedavisi olan kına kına (china bark) ağacının kabuğunu defalarca yutmasının ardından hastalığın belirtilerini yaşadığını keşfeden Hahnemann tarafından daha da geliştirilmiştir. Hahnemann, bir madde sağlıklı bir kimsede hastalık belirtilerine neden olabiliyorsa, küçük miktarlarında benzer belirtileri olan hasta bir kişiyi iyileştirebileceği teorisini ortaya atmıştır.2.Seyreltme (minimum doz kuralı) prensibi ilacın dozu ne kadar az olursa etkinliğinin de o kadar fazla olacağını ifade eder. Homeopatide maddeler aşamalı yöntemle seyreltilir ve her seyreltme arasında kuvvetlice çalkalanır. ’’Potentizasyon’’ denilen bu işlemin başlangıçtaki maddeden bir çeşit bilgi ya da enerjiyi nihai seyreltik ilaca geçirdiğine inanılır. Çoğu homeopatik ilaç şifa veren maddenin molekülleri hiç kalmayacak kadar seyreltiktir. Ancak homeopatide bu maddenin suda, vücudun kendisini iyileştirmesini teşvik eden özünü bıraktığına inanılır. Bu teoriye suyun hafızası denir.Homeopatlar insanları genetik ve kişisel sağlık geçmişlerine ,beden tiplerine ve mevcut fiziksel, duygusal, zihinsel belirtilerine dayanarak tedavi eder. Homeopatik tedavi kişiye özeldir, her bireyin hastalanma şekli farklıdır.Homeopati alerji, astım, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, sindirim bozuklukları, kulak enfeksiyonları, baş ağrıları, deri döküntüleri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.WHO(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tanınmıştır.

İnsan vücudunun son derece zeki ve dengesini koruyan iç düzenleyici bir sistemi vardır. Denge yunanca ‘aynı’ ve ‘istikrarlı’ anlamına gelir ve vücut kendi normal parametreleri içinde çalışıyor demektir. Eğer vücut fonksiyonları normalin dışına çıkarsa hastalığa neden olabilir.

Tüm canlıların hayatta kalma fonksiyonlarını düzenlemede yardımcı olan bir mekanizmaları vardır; buna yaşam gücü denir. İnsan vücudu son derece zeki ve kendini iyileştirme özelliğine sahip kompleks bir sistemdir; hormonlarınızı ne zaman mükemmel bir şekilde idare edeceğini, organizmayı iyileştirmek ve korumak için ne zaman antikor ve beyaz kan hücrelerini göndereceğini bilir ve tüm bunları mükemmel bir şekilde yapar. Vücudun günlük işleyişi devam ederken, bizi hayatta tutmak için bunların sorumlulukları ve görevleri çok sınırlı sayıdadır, ancak bazen hastalığın işaretlerini ve semptomlarını gözlemlediğimizde kendi büyük dengesini korumak için bir miktar yardıma ihtiyaç duyar.

Semptomlar vücut dilidir; yardıma ihtiyacı olduğunu belirtir. Semptomlar bize bozulmuş desenleri ifade ederken homeopatik ilaçlar bu bozulmuş desenleri ele alır. Benzerin benzer ile tedavisine dayanan homeopati, ilaçlar ile içimizdeki yaşam gücünü harekete geçirerek dengeyi sağlar. Bu tedavi yasası; tekrarlayan dozlarda sağlıklı bir insan tarafından alındığında farklı belirtiler üretme kabiliyetine sahip maddelerin, aynı zamanda benzer belirtileri gösteren hasta insanı iyileştirme yeteneğine sahip olduklarını savunur. Benzerler yasası; antik çağlarda Hipokrat,Paracelsus ve ayurveda metinleri gibi büyük bilginler tarafından savunulan benzerin benzerle tedavi felsefesine dayanır.

Homeopatik ilaçlar bitkilerden, minerallerden ya da hayvanlardan elde edilen doğal maddelerden üretilir.ABD’de homeopatik tedaviler 1938’de ABD Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Ürünleri yasası dahilinde yazılmış olan ‘’ ABD Homeopatik Farmakopesi, HPUS’’ yönergelerine göre hazırlanır.Homeopatik ürünler aktif bileşenden çok az içerdiği ya da hiç içermediği için, reçeteli ve reçetesiz ilaçların geçtiği güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmezler.ABD Gıda ve İlaç Birliği (FDA)’ne göre homeopatik ilaçların kuvvet derecesi, saflık ve paketleme bakımından belirli yasal standartların sağlanmasını gerektirmektedir. İlaçların üzerindeki etiketler en az bir ana endikasyon, bileşenler listesi, seyreltme ve güvenlik açıklamaları içermelidir.Homeopatik ilaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini veya olumlu etkilerini bildiren bazı kişisel gözlem niteliğinde çalışmalar rastgele plasebo kontrollü çalışmalar ve laboratuvar araştırmaları bulunmaktadır.Homeopatiyi mevcut bilimsel yöntemleri kullanarak incelemek zordur çünkü çok seyreltik maddeler ( ultra seyreltik ya da UHD’ler olarak da bilinir) üzerinde kolaylıkla ölçüm yapılamaz, bu da çalışmaların tasarlanmasını ya da benzerlerinin yapılmasını zorlaştırır. Bunun yanı sıra homeopatik tedaviler son derece kişiseldir ve homeopatın tek tip reçete yazması söz konusu değildir. Binlerce belirtiyi tedavi etmek için reçete edilebilecek çok çeşitli seyrelti oranlarında yüzlerce farklı homeopatik ilaç vardır.

Homeopati doktora gitmeyi ertelemek maksadıyla kullanılmamalıdır.

İlgilenilen sağlık durumu için homeopati üzerine yayınlanmış araştırmalar ve yapılan çalışmalar araştırılmalıdır.

Eğer homeopatiyi kullanmak düşünülür ve bir homeopattan tedavi almaya karar verilirse, uygulayıcının eğitimi ve deneyimi sorulmalıdır.

Hamile ve emziren kadınlar ya da homeopatiyi bir çocuğu tedavi etmek için kullanmayı düşünen kişiler önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Hekimler kullanılan tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar hakkında bilgilendirilmelidir. Bu koordineli ve güvenli bir bakımın sağlanmasına yardım edecektir.

Yan etkileri hakkında;

Her ne kadar gözleme dayalı incelemeler haricinde homeopatik tedaviler çok iyi araştırılmamış olsa da, bu tedavilerin güvenliği ile ilgili genel hususlar belirtilebilir.

Düzenli kontrollerle, eğitimli uzmanların denetimi altında alınan çok seyreltik homeopatik ilaçların genellikle güvenli olduğu ve şiddetli yan etkilere yol açma olasılığının olmadığı bulunmuştur.

Homeopatlar hastalarının bazılarının homeopatik şiddetlenme (geçici kötüleşme) yaşamalarını beklerler. Araştırmacılar klinik çalışmalarda bu reaksiyona dair bir kanıt bulamamıştır.

Homeopatik ilaçların geleneksel ilaçlar ile etkileşime geçmediği sanılır, ancak homeopatik ilaç kullanılması düşünülüyorsa önce mutlaka hekimi ile görüşmek gerekir.

Başa dön

Dünyaca Tanınmış George Vithoulkas Akademisi  öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır !!!

Detaylar için tıklayınız...